Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pound garáž
pound úschovna
pound bití
pound bušení
pound rána těžká
pound úder těžký
pound bít
pound bušit
pound tlouci
pound vtloukat
pound libra
pound libra
pound rozdrtit
pound rozmlátit
pound dusat
pound dupat
pound at bouchat
pound cake piškot
pound sterling libra šterlinků
pound sterling anglická libra
pound up zavřít do ohrady
poundage poplatek za libru váhy
pounder drtič
pounding bušení
pounding tlučení
pounding tlukot
pounds libry
pounds ohrady
pounds útulky
pour lít
pour nalít
pour sypat
pour down stékat
pour out nalévat
pour out nalít
pour out vylít
pourable schopný nalití
pourboire spropitné
pourboire tuzér
poured lil
pourer odlévač
pourer slévač
pouring lití
pouring nalévání
pouring vylévání
pours lije
pout špulit
pout trucovat
pouter voláč
pouting ušklíbání
POV Point Of View
poverty bída
poverty chudoba
poverty nedostatečnost
poverty nedostatek
poverty nízká úroveň
poverty nouze
poverty chudost
poverty line hranice chudoby
poverty-line hranice chudoby
poverty-stricken chudobný
poverty-stricken ubohý
POW Project of week
POW Prisoner of war
powder prášek
powder pudrovat
powder moučka
powder rozdrtit na prach
powder prach
powder pudr
powder puff pudrovátko
powder room dámská toaleta
powdered práškový
powdered sušený
powderiness prachovost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy