Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
powderize rozmělnit
powderpuff pudrovátko
powdery práškový
powdery prachový
Powell Powell
power energie
power mocnina
power moc
power proud
power síla
power síla
power mocnost
power velmoc
power factor účiník
power line elektrické vedení
power line elektrovod
power of attorney prokura
power of attorney zmocňovací listina
power plant elektrárna
power play přesilovka
power station elektrárna
power steering řízení s posilovačem
power steering servořízení
power user pokročilý uživatel
power-station elektrárna
powerboat motorová loď
powered napájený
powered poháněný
powered umocněný
powered zapnutý
powerful silný
powerful výkonný
powerful mocný
powerful mohutný
powerful talentovaný
powerful schopný
powerful vlivný
powerfully intenzivně
powerfully mohutně
powerfully výkonně
powerhouse elektrárna
powerhouse motor
powering pohánění
powerless bezmocný
powerlessness bezmocnost
powers pravomoci
powers síly
Powhatan okres v USA
pows zajatci
pox neštovice
později nahrazen daktiloskopií) Bertram Bertram
Poznan Poznaň
Poznan město - Polsko
PPI Index cen výrobců
PPL PeoPLe
PPLN Periodically Poled Lithium Niobate
PPM metody zpracování a výroby
PPN Programmer Project Number (currently known as UserID)
PPOSTFU Post Proof Or Shut The F--- Up
PPP parita kupní síly
PPP. princip
PPPP Previous Paragraph was Polemical Position
PPS Parliamentary Private Secretary
PR Public Relations
PRA pravděpodobnostní analýza rizika
practicability proveditelnost
practicable vykonavatelný
practicable proveditelný
practicable použitelný
practicableness použitelnost
practical praktický
practicalities praktičnosti
practicality praktičnost
practicalli prakticky
practically téměř

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy