Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prayerbook kniha s modlitbami
prayerful pobožný
prayerfully zbožně
prayers modlitby
praying modlení
pre dříve
pre- dříve
pre-adolescent předpubertální
pre-date odehrát se dříve
pre-date předcházet něco
pre-election předběžná volba
pre-election předvolební
pre-eminence vynikání
pre-eminence výtečnost
pre-eminent vynikající
pre-eminently především
pre-empt předejít
pre-empt zabránit
pre-emption preventivní akce
pre-emptive preemptivní
pre-emptively preemptivně
pre-exist existovat před něčím
pre-financing předfinancovaný
pre-flight předletový
pre-ignition předčasné zapálení
pre-industrial předprůmyslové
pre-packaged předvařený
pre-print předběžný tisk
pre-process předběžně zpracovat
pre-processor preprocesor
pre-prototype předprototyp
pre-pubescent předpubertální
pre-requisite předpoklad
pre-school předškolní
pre-set předvolit
pre-sowing herbicide application použití herbicidu před setím
pre-sowing irrigation předosevní závlaha
pre-tax nezdaněný
pre-vegetation irrigation předvegetační závlaha
pre-war předválečný
preach dělat kázání
preach hlásat
preach kázat
preach mluvit veřejně
preach udělat kázání
preach zvěstovat
preached kázal
preacher kazatel
preachers kazatelé
preaching kázání
preachment kázání
preadolescent předpubertální
preallocate předem rozmístit
preallocated předem rozmístěný
preallocated předem rozmístil
preamble úvod
preamble preambule
preamp předzesilovač
preamplifier předzesilovač
prearrange předem dohodnout
prearrange předpřipravit
prearranged předem dohodl
prearranged předem dohodnutý
prebend prebenda
prebendary prebendář
precalculate předkalkulovat
precalculation předběžná kalkulace
precalculation předkalkulace
precapitalist před-kapitalistický
precapitalist předkapitalistický
precarious prekérní
precarious nejistý
precarious vratký
precariously prekérně
precariousness ošidnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy