Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
preemptive ochromující
preemptive mající předkupní právo
preemptive zábranný
preemptive přivlastněný
preemptive získaný předem
preemptively preemptivně
preen uhladit
preen urovnat
preexist existovat před něčím
preexisting předcházející
prefab hovorově panelový dům
prefab montovaný
prefab prefabrikovaný
prefabricate předvyrobit
prefabricate prefabrikovat
prefabricated prefabrikovaný
prefabricated stavebnicový
prefabricated tower block panelák
prefabrication prefabrikace
prefabrication předvýroba
preface předmluva
preface úvod
prefacing zahajování
prefatory sloužící jako předmluva
prefect prefekt
prefectural prefekturní
prefecture prefektura
prefer raději
prefer dát přednost
prefer dávat přednost
prefer mít raději
prefer mít radši
prefer favorizovat
prefer preferovat
prefer upřednostňovat
preferable vhodnější
preferable lepší
preferably raději
preferably radši
preferably nejraději
preference preference
preference volba
preference výběr
preference zvýhodnění
preference přednost
preference for host preference hostitele
preference learning zjišťování preferencí
preference share prioritní akcie
preferences možnosti
preferences přednosti
preferences volby
preferences elicitation odhalení preferencí
preferential preferenční
preferential přednostní
preferential species preferenční druh
preferentially přednostně
preferment povýšení
preferred preferovaný
preferred prioritní
preferred přednostní
preferred stock preferovaná akcie
preferred stock prioritní akcie
preferred stock přednostní akcie
preferring preferování
prefers preferuje
prefigure předznamenat
prefix předpona
prefix prefix
prefixed s předponou
prefixes předpony
prefixing prefixování
preflight předletový
preform předlisovat
pregnancies těhotenství
pregnancy těhotenství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy