Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pregnant plný
pregnant plodný
pregnant těhotná
pregnant těhotný
preheat předehřát
preheat rozehřát
prehensile chápavý např. ocas
prehension chápavost
prehistoric pravěký
prehistoric prehistorický
prehistoric předpotopní
prehistorical pravěký
prehistorical prehistorický
prehistory pravěk
prehistory prehistorie
Přehrávání Přehrávání
preignition předčasné zapálení
preindustrial předprůmyslové
preinitialize předinicializovat
prejudge předem odsoudit
prejudged předem odsoudil
prejudice předsudek
prejudice předpojatost
prejudice zaujatost
prejudice zaujetí
prejudice podjatost
prejudiced předpojatý
prejudiced jednostranný
prejudiced zaujatý
prejudices předsudky
prejudicial předpojatý
prejudicing ovlivňování
prelacy prelátství
prelapsarian nevinny
prelate prelát
prelature prelatura
preliminaries předběžné kroky
preliminaries přípravné jednání
preliminarily předběžně
preliminary předběžný
preliminary přípravný
preliminary úvodní
preliminary předběžně
preliminary vstupní
preliminary předběžný
preliminary hearing předběžné slyšení
preliminary irrigation předosevní závlaha
preliminary pesticide test orientační zkoušky pesticidu
preliterate předliterární
preloaded předpjatý
prelude předehra
premarital předsvatební
premature nezralý
premature předčasný
premature ukvapený
prematurely předčasně
prematurely ukvapeně
prematureness unáhlenost
prematurity předčasná zralost
premeditate promyslet
premeditate uvážit
premeditated promyšlený
premeditated úkladný
premeditated záměrný
premeditation promyšlenost
premeditation úkladnost
premenstrual předmenstruální
premier premiér
premiere premiéra
premiership období vlády premiéra
premise premise
premise předpoklad
premise premisa
premises areál
premises budova

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy