Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
premises dům s pozemkem
premises předpoklady
premises prostory
premium náhrada
premium prémie
premium odměna
premium pojistné
premiums prémie
premiums odměny
premiums přídavky
premolar druh zubu
premolar premolár
premonition zlá předtucha
premonition předtucha
premonitory varovný
premonitory výstražný
prenatal prenatální
Prentice Prentice
preoccupation bezmyšlenkovitost
preoccupation roztržitost
preoccupation zaujatost
preoccupation předpojatost
preoccupation zaměření se
preoccupation zabývání se
preoccupation velká starost
preoccupation hlavní myšlenka
preoccupation hlavní zájem
preoccupation zaujetí
preoccupied už použitý
preoccupied zaujatý
preoccupied ponořený
preoccupied zahloubaný
preoccupied zamyšlený
preoccupy upoutat pozornost
preoccupy zcela upoutat pozornost
preoperative předoperační
prep domácí úkoly
prep přípravka
prep přípravný
prep school brit. přípravka
prepaid předplacený
preparation přípravek
preparation preparace
preparation preparování
preparation příprava
preparation připravování
preparation přípravy
preparations přípravy
preparations přípravky
preparative přípravný
preparatory přípravný
prepare přichystat
prepare chystat
prepare uchystat
prepare připravovat
prepare připravit
prepare nachystat
prepare uchystat se
prepare připravit se
prepare for chystat se na
prepare oneself chystat se
prepare oneself nachystat se
prepare oneself přichystat se
prepare oneself uchystat se
prepared hotový
prepared nachystaný
prepared připravoval
preparedness připravenost
preparer připravovač
prepares pripravuje
preparing připravování
preparing připravující
preparing připravení
prepay předplatit
prepay předplácet

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy