Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prescription vydržení
prescriptions předpisy
prescriptions receptura
prescriptive nařizující
prescriptively normativně
preselect předvolit
presence přítomnost
presence zevnějšek
presence vzezření
presence prezence
presence indicator indikátor výskytu
presence of mind duchapřítomnost
present dárek
present nynější
present při tom
present přítomný
present věnovat
present současný
present přítomen
present přítomna
present darovat
present poskytovat
present dar
present dosavadní
present přítomnost
present skutečný
present současnost
present prezentovat
present přítomný čas
present představit
present trvající
present discounted value současná diskontovaná hodnota
present tense přítomný čas
present time přítomný čas
present value současná hodnota
present-day nynější
present-day současný
present-day moderní
presentable pohledný
presentable reprezentační
presentable reprezentativní
presentation podání
presentation prezentace
presentational představující
presentational předvádějící
presentations prezentace
presented představoval
presented uváděný
presented uvedený
presenter konferenciér
presentiment předtucha
presenting moderující
presenting poskytující
presenting prezentující
presenting uvádějící
presently aktuálně
presently brzy
presently momentálně
presently nyní
presently v současné době
presentment podání
presentment představení
presentment předvedení
presents uvádí
presents dárky
presents představuje
preservable uchovatelný
preservation udržení
preservation uchování
preservation zachování
preservative konzervační
preservative ochranný
preservatives prezervativy
preserve udržovat
preserve uchovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy