Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
preserve chránit
preserve hájemství
preserve hájit
preserve marmeláda
preserve rezervace
preserve zachovat
preserve zachránit
preserve zavařenina
preserved udržovaný
preserved uchovaný
preserved zabezpečený
preserved zachovaný
preserver ochranář
preserver konzervátor
preserver restaurátor
preserves chrání
preserves udržuje
preserves zabezpečuje
preserves zachovává
preserving konzervování
preserving udržující
preserving zachovávající
preset předvolba
preset předvolit
presets přednastavuje
preshrunk předsrážený
preside předsedat
presided předsedal
presidency prezidentství
president prezidentka
president prezident
president president
president předseda
presidential prezidentský
presidents prezidenti
presidentship prezidentství
presidio pevnost
presidium prezidium
presidium předsednictvo
Presley Presley
presort předem roztřídit
presort předtřídit
press tisk
press stisknout
press stlačit
press tisknout
press tlačit
press zatlačit
press lis
press urgovat
press lisovat
press rekvizice
press svírat
press tiskový
press tísnit
press tlak
press utiskovat
press vylisovat
press mandlovat
press novináři
press přitisknout
press přitlačit
press tlačenice
press zmáčknout
press zmáčknutí
press agent tiskový mluvčí
press box novinářská lóže
press down stlačit
press down zatlačit
press on nutit
press on urgovat
press out vymáčknout
press release prohlášení pro tisk
press release tisková zpráva
press-up klik

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy