Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pretence přetvářka
pretend předstírat
pretended hraný
pretender uchazeč
pretender žadatel
pretending předstírající
pretends předstírá
pretense předstírání
pretense záminka
pretension aspirace
pretension domýšlivost
pretensions samolibosti
pretentious honosný
pretentious okázalý
pretentiously honosně
pretentiously okázale
pretentiousness okázalost
pretentiousness snobství
preterit preteritální
preterite minulý čas
preterite préteritum
preterition opomenutí
pretermission opomenutí
pretermission přerušení
pretermit přerušit
pretermit vynechat
preternatural nadpřirozený
preternaturally nadpřirozeně
pretest předběžná zkouška
pretext předstíraný důvod
pretext uvádět jako záminku
pretext vymlouvat se
pretext výmluva
pretext záminka
Pretoria hl.m. - Republika Jižní Afrika
pretreated předběžně upravený
pretreatment předzpracování
prettier hezčí
prettiest nejhezčí
prettily pěkně
prettiness krása
prettiness půvab
pretty značný
pretty půvabný
pretty hezký
pretty pěkný
pretty docela
pretty celkem
pretty bad dost špatný
pretty boy fešák
pretty well docela dobře
pretzel preclík
pretzels preclíky
prevail zvítězit
prevail převládnout
prevail převládat
prevail triumfovat
prevail přemluvit
prevailed převládnul
prevailed převládl
prevailing běžný
prevailing převažující
prevailing panující
prevailing převládající
prevailing prices dané ceny
prevailing wind převládající vítr
prevails vítězí
prevails převládá
prevalence rozmach
prevalent běžný
prevalent obvyklý
prevalent převládající
prevalent rozšířený
prevalent převažující
prevalent zavedený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy