Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prevalently obvykle
prevaricate kličkovat
prevaricate vykrucovat se
prevaricated vykrucovat se
prevarication vytáčka
prevent předejít
prevent bránit
prevent zabránit
prevent zabraňovat
prevent předcházet
prevent (from) zamezit (čemu
preventable zbytečný
preventative preventivní
prevented předešel
prevented zabráněný
preventing zabraňování
prevention prevence
prevention předcházení
prevention of pollution prevence znečišťování
prevention of pollution prevence znečišťování
preventive preventivní
preventive pesticide application preventivní použití pesticidu
preventive protection preventivní ochrana
prevents zabraňuje
preview náhled
previewer divák předpremiéry
previewers diváci předpremiéry
previewing shlédnutí před uvedením
previewing předpremiéra
previews předpremiéry
previous minulý
previous předchozí
previous předešlý
previousle dřív
previously dříve
previously předtím
previously unáhleně
previously ukvapeně
prevision předpověď
prevision předtucha
prevision předzvěst
prewar předválečný
prey ničit
prey hlodat
prey mučit
prey týrat
prey oškubávat
prey sužovat
prey okrádat
prey trápit
prey živit
prey odírat
prey vysávat
prey požírat
prey chytat
prey lovit
prey oběť
prey kořist
PRF Pulse Repetition Frequency
PRFECT Prediction RF Effects Coupling Tool
PRG Program Review Group
priapic týkající se mužnosti
priapic falický
priapism priapismus
price cena
price ceiling cenový strop
price competition cenová konkurence
price control cenová regulace
price control cenová kontrola
price cut snížení cen
price discrimination cenová diskriminace
price fixing stanovení cen
price floor minimální cena
price freeze zmrazení cen
price hike prudké cenové zvýšení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy