Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Avignon město - Francie
avionic avionika
avirulent avirulentní
Avis Avis
avitaminosis avitaminóza
avocado avokádo
avocados avokáda
avocation záliba
avocation koníček
avocet druh vodního ptáka
avoid vyvarovat
avoid vyvarovat se
avoid vyhýbat se
avoid vyhnout se
avoidable vyhnutelný
avoidably vyhnutelně
avoidance vyhýbání se
avoidance vyvarování
avoidance vyhýbání
avoided vyhnutí se
avoider vyhýbající se
avoiders vyhýbající se
avoiding vyhýbání
avoids uniká
avoids vyhýbá se
avoirdupois nadváha
avoirdupois druh váhové soustavy
Avon Avon
avouch zaručit
avouch uznávat
avouch prohlašovat
avouch prokázat
avouch dosvědčit
avow uznat
avow přiznat
avow netajit se
avow doznat
avow oneself přiznat se
avowal přiznání
avowal prohlášení
avowal doznání
avowed zřejmý
avowed zjevný
avowed uznávaný
avowed uznány
avowed uznaný
avowed otevřený
avowed nepokrytý
avowedly zjevně
avowedly doznaně
avulsion odtržení
avuncular shovívavý
AWACS Airborne Warning and Control System
await očekávat
await čekat
awaited očekáván
awaiting očekávání
awaiting čekání
awaits očekává
awake bdící
awake ostražitý
awake vzbudit
awake probuzený
awake bdělý
awake vzbudit se
awake probudit se
awaken vzbudit se
awaken probudit se
awaken probouzet se
awaken vzbudit
awaken budit
awaken budit se
awakened probuzený
awakened vyvolaný
awakened podnícený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy