Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
price index cenový index
price index index cen
price index cenový ukazatel
price leadership cenové vůdcovství
price level cenová ladina
price list ceník
price out of proportion přehnaná cena
price policy cenová politika
price policy cenové zásady
price range cenové rozpětí
price reduction sleva
price support cenová podpora
price support podpora cen
price system cenový systém
price tag cenový štítek
price tag cenovka
price tag visačka
price tag visačka s cenou
price tag cenová visačka
price taker cenový příjemce
price war cenová válka
price-cap regulation regulace pomocí cenového limitu
price-list ceník
priced mající určitou cenu
priced oceněný
priceless nesmírně cenný
priceless neocenitelný
priceless k nezaplacení
prices ceny
pricey drahý
pricier dražší
pricing stanovení cen
pricing cena
pricing cenový
pricing ocenění
pricing policy cenová politika
pricing utilities oceňování utilit (veřejně prospěšných aktivit)
prick žihadlo
prick čurák
prick píchat
pricker bodec
pricking píchající
pricking píchání
prickle brnění
prickle brnět
prickled brněl
prickliness bodlinatost
prickliness trnitost
prickly pichlavý
prickly heat potničky
prickteaser and ballcutter!) fathom sáh
pride pýcha
pride chlouba
pride hrdost
pride oneself pyšnit se
priest kněz
priest duchovní
priest páter
priestess kněžka
priesthood kněžství
Priestley Priestley
priestly kněžský
priests duchovní
priests kněží
prig ješita
prig pedant
prig puritán
priggish ješitný
priggishly ješitně
priggishness upjatost
prim upjatý
prima první
prima základní
prima ballerina primabalerína
prima facie jasný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy