Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prima facie zřejmý
primacy převaha
primaeval pradávný
primaeval prastarý
primaeval prehistorický
primaeval prvotní
primal prvotní
primal původní
primaries primární částice
primaries ruční letky (ptáci)
primarily primárně
primarily zejména
primarily v první řadě
primarily hlavně
primary primární
primary prvotní
primary prvořadý
primary první
primary základní
primary elementární
primary základní
primary consumer primární konzument
primary election primární volby
primary waste recycling primární recyklace odpadu
primate primát
primates primáti
prime hlavní
prime prvočíslo
prime podbarvit
prime primární
prime první
prime prvotní
prime začátek
prime základní
prime loan rate primární bankovní úroková míra
prime minister premiér
prime minister premiérka
prime number prvočíslo
prime rate prvotřídní sazba
prime time hlavní vysílací čas
prime time vysílaný v hlavním čase
prime-time vysílaný v hlavním čase
primed natřený základní barvou
primed odjištěný
primeness prvořadost
primer roznětka
primes prvočísla
primeval prastarý
primeval prehistorický
priming nanášení
priming připravující
primitive primitivní
primitive prvobytný
primitively primitivně
primitiveness primitivita
primitiveness surovost
primitives primitiva
primitives základy
primitivism primitivnost
primly upjatě
primness upjatost
primogeniture prvorozenectví
primogeniture prvorozenské právo
primordial prvotní
primp (pečlivě) obléci
primrose petrklíč
primrose prvosenka
primrose path cesta rozkoše
primula primulka
primula prvosenka
prince kníže
prince princ
prince consort královnin choť
princedom knížectví
princeliness nádhera

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy