Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
princely královský
princes princové
princess kněžna
princess princezna
princesses princezny
principal šéf
principal hlavní
principal zmocnitel
principal jistina
principal ředitel
principality knížectví
principally většinou
principally hlavně
principally zejména
principals principy
Principe Principe
principle princip
principle zásada
principle podstata
principle poučka
principles principy
principles zásady
prink naparádit
print fotografie
print tisk
print tisknout
print vytisknout
print otisk
print výtisk
print otisknout
print potisknout
print-run náklad
printable tisknutelný
printed tištěný
printed circuit plošný obvod
printed circuit plošný spoj
printed copy výtisk
printed matter tiskopis
printer tiskárna
printer tiskař
printers tiskárny
printing polygrafie
printing tiskový
printing potisk
printing tiskařství
printing tisknutí
printing opacity neprůhlednost tisku
printing press tiskařský lis
printing works tiskárna
printing-office tiskárna
printmaking potisk
printout výpis
printout tiskový výstup
printouts protokoly
printouts tisky
printouts výstupy
prints tiskne
prints tisky
prion infekční bílkovina reprodukující se v živém systému
prior důležitější
prior mající přednost
prior převor
prior probošt
prior dřívější
prior předcházející
prior předchozí
prior přednostní
prior to dříve než
prior to před
prioress matka představená
prioress převorka
priorities priority
prioritisation preferování
prioritise preferovat
prioritize preferovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy