Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prioritize upřednostňovat
priority priorita
priory převorství
Pripet Pripet
připustit admit
Pripyat Pripet
Priscilla Sněhurka
Priscilla ženské křestní jméno
prise cenit
prise (vy)pacit
prism hranol
prismatic prizmatický
prismatic spektrální
prison vězení
prison žalář
prison vězeňský
prison věznice
prisoner vězeň
prisoner zajatec
prisoner trestanec
prisoner of war válečný zajatec
prisoners vězni
prisons věznice
prissy příliš úzkostlivý
pristine dokonalý
pristine nezkažený
Pritchard Pritchard
privacy soukromí
private privátní
private soukromý
private vojín
private přirození
private neveřejný
private důvěrný
private benefits soukromé výnosy
private costs soukromé náklady
private enterprise soukromý podnik
private enterprise soukromé podnikání
private eye soukromé očko
private eye soukromý detektiv
private income soukromý příjem
private investigator soukromý detektiv
private parts přirození
private property soukromý majetek
private school soukromá škola
private sector soukromý sektor
private view vernisáž
privateer bukanýr
privateer pirát
privately neveřejně
privately privátně
privately soukromě
privates genitálie
privates přirození
privation degradování
privatisation privatizace
privatise privatizovat
privatised privatizovaný
privatising privatizování
privative privativní
privatization privatizace
privatize privatizovat
privatized privatizoval
privet ptačí zob
privilege výsada
privilege privilegium
privilege přednostní (výhradní) právo
privileged privilegovaný
privileges privilegia
privily soukromě
privity zasvěcenost
privy zasvěcený
privy skrytý
privy tajný
privy soukromý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy