Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
privy latrína
privy účastník
prize výhra
prize cena
prize odměna
prize vážit si
prized oceněný
prizefighter profesionální boxer
prizer odhadce
prizes ceny
prizewinner vítěz
prizewinner výherce
prizewinning odměněný cenou
PRK Photorefractive Keratectomy
pro expert
pro klad
pro kladná stránka
pro pro
pro profík
pro ve prospěch
pro zastánce
pro prostitutka
pro profesionální
pro bono ve prospěch věci
pro rata poměrným dílem
pro tem dočasně
pro tempore dočasně
pro-am otevřený turnaj
pro-choice hnutí zastávající potrat
pro-democracy pro-demokratický
pro-life proti interrupci
proactive aktivnější
probabilist probabilista
probabilistic pravděpodobnostní
probabilistically pravděpodobnostně
probabilities pravděpodobnosti
probability pravděpodobnost
probability šance
probable pravděpodobný
probable předpokládaný
probable pravděpodobně
probably asi
probably pravděpodobně
probate soudní potvrzení
probate soudní prozkoumání
probation zkouškové období opravné
probation podmíněné propuštění
probation podmíněné prominutí
probation zkouška
probation zkušební lhůta
probation officer sociální kurátor
probationary zkušební
probationer praktikant
probative důkazní
probative zkušební
probe sonda
probe prošetřovat
probe průzkum
probe sondovat
probe sondování
probe sondáž
probe zjišťovat
probed sondoval
probes vyšetřuje sondou
probes zkoumá
probes sondy
probing průzkum
probing sondování
probing testování
probing zkoumání
probing zkoušení
probity poctivost
probity integrita
problem problém
problem bank problémová banka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy