Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
problematic problematický
problematical problematický
problematically problematicky
problematically sporně
problems problematika
problems problémy
proboscidian chobotnatý
proboscis hovorově velký nos
proboscis chobot
procaine novokain
procedural procedurální
procedure procedura
procedure proces
procedure obvyklý postup
procedure činnost
procedure postup
procedures procedury
proceed dostavit se
proceed dostavovat se
proceed pokračovat
proceed postupovat
proceed vyvíjet se
proceeded pokračoval
proceeded postupoval
proceeding řízení
proceeding postup
proceeding kroky
proceeding opatření
proceeding jednání
proceeding činnost
proceeding pokračování
proceeding pokračující
proceeding postupování
proceeding postupující
proceeding případný
proceeding výhledový
proceeding způsob
proceedings jednání
proceeds výnos
proceeds zisk
proceeds výtěžek
process efektivnost
process vývoj
process chod
process zpracování
process zpracovat
process zpracovávat
process proces (v systému)
process běh
process postup
process průběh
process flow-chart výrobní schéma
process water provozní voda
process water užitková voda
processable zpracovatelný
processed zpracovaný
processes procesy
processing zpracování
processing zpracovávání
processional procesní
processor procesor
processors procesory
proclaim povolat
proclaim prohlásit
proclaim proklamovat
proclaim proslavit
proclaim velebit
proclaim veřejně oznámit
proclaim vyhlásit
proclaim vychvalovat
proclaim vynášet
proclaim provolat
proclaim dosvědčovat
proclaimed prohlášený
proclaimed vyhlášený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy