Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
proclaiming prohlašování
proclaims prohlašuje
proclaims vyhlašuje
proclamation prohlášení
proclamation proklamace
proclimax proklimax
proclivity dispozice
proclivity náchylnost
proclivity sklon
proconsul prokonzul
proconsular prokonzulární
procrastinate odkládat
procrastinate otálet
procrastinating odkládání
procrastination otálení
procrastination váhání
procrastinator váhavec
procreate plodit
procreated plodil
procreation plození
procreative rodící potomstvo
procreative plodný
procreatory ploditelský
Procrustean Prokustovo
Procter Procter
proctitis proktitida
proctor osoba pověřená dozorem
proctorial proktorský
proctorship úřad proktora
proctoscope rektoskop
procumbent poléhavý
procurabe k dostání
procurable obstaratelný
procurable opatřitelný
procuration obstarání
procurator zástupce
procurator prokurátor
procure opatřit
procure obstarat
procure dohodit
procure provozovat kuplířství
procure prosadit
procure dosáhnout
procure pořídit
procure zaopatřit
procure sehnat
procure získat
procured obstaral
procured obstaraný
procured získaný
procurement dodání
procurement zaopatření
procurement zásobování
procurement zprostředkování
procurer kuplíř
procuress kuplířka
procyclical policy procyklická politika
prod píchnutí
prod popíchnout
prodded popíchl
prodded popíchnutý
prodding popichování
prodemocracy prodemokratický
prodigal marnotratník
prodigal rozmařilý
prodigality marnotratnost
prodigally marnotratně
prodigies zázraky
prodigious nesmírný
prodigious úžasný
prodigiously nesmírně
prodigy fenomén
prodigy génius
prodigy zázrak
prodromal prodromální

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy