Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
profanity zneuctění
profanity neuctivost
profess dělat
profess hlásit se
profess prohlašovat
profess provozovat
profess předstírat
profess říkat
profess tvrdit
profess věnovat se
profess vyznávat
profess přijmout věčné sliby
professed samozvaný
professedly údajně
professes zaměstnání
professes profese
profession povolání
profession profese
profession tvrzení
profession vyznání
professional kvalifikovaných
professional odborník
professional odborný
professional profesionální
professional duševní pracovník
professional profesionál
professionalisation profesionalizace
professionalism profesionalismus
professionalism profesionálnost
professionalization profesionalizace
professionalize zprofesionalizovat
professionalized zprofesionalizovaný
professionally profesionálně
professionals profesionálové
professions povolání
professions profese
professor profesor
professor profesorka
professorial naučný
professorial provesorský
professors profesoři
professorship profesura
proffer nabídnout
proffered nabídnutý
proficiency dovednost
proficiency zdatnost
proficient zdatný
proficiently dovedně
profile medailón
profile profil
profile tvar
profile obrysový výkres
profile obrys
profiled profilový
profiles profily
profiling profilování
profit výnos
profit profitovat
profit zisk
profit výtěžek
profit výdělek
profit užitek
profit zisk
profit mít prospěch
profit profitovat z
profit profit
profit prospěch
profit prospívat
profit získat
profit těžit
profit and loss zisk a ztráta
profit and loss account výkaz zisků a ztrát
profit margin marže
profit sharing podíl na zisku
profit sharing účast na zisku

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy