Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
profit-based conservation ochrana založená na zisku
profit-sharing dělení zisku (podílení se na zisku)
profitability rentabilita
profitability ziskovost
profitable lukrativní
profitable užitečný
profitable prospěšný
profitable ziskový
profitable blahodárný
profitable rentabilní
profitable výnosný
profitably výnosně
profiteer šmelinář
profiterole druh pečiva
profitless nevýnosný
profits užitky
profits zisky
profligacy marnotratnost
profligate rozmařilý
profligate nestydatý
profligately marnotratně
profligately rozmařile
proforma jako formalita
profound hluboký
profound pronikavý
profounder důmyslnější
profounder intenzivnější
profounder nesmírnější
profoundest nejpronikavější
profoundest nejsilnější
profoundest nejhlubší
profoundly hluboce
profoundly nesmírně
profundal profundál
profundity hloubka
profundity důkladnost
profuse mohutný
profuse plýtvající
profuse vydatný
profusely hojně
profusely vydatně
profuseness vydatnost
profusion hojnost
progenitor předek
progenitor předchůdce
progeniture plození
progeniture potomstvo
progeny potomci
progeny potomstvo
progesterone progesteron
prognathous prognatický
prognathous s vysunutou čelistí
prognoses předpovědi
prognosis prognóza
prognostic prognostický
prognosticate předpovídat
prognostication předpověď
program program
program programový
program programovat
programmable programovatelný
programmatic programový
programme pořad
programme vysílání
programme program
programmed naprogramovaný
programmed programovaný
programmer programátor
programmers programátoři
programmes pořady
programmes programy
programming programování
programs programy
progress pokrok
progress vývoj

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy