Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abrasive brusivo
abrasive brousící
abrasive band brusný pás
abrasive belt brusný pás
abrasive cloth brusné plátno
abrasive disk brusný kotouč
abrasive grain brusné zrno
abrasive mark stopa po brusivu
abrasive material brusný materiál
abrasive paper papír brusný
abrasive powder brusný prášek
abrasive quality brusivost
abrasive segment brusný segment
abrasively hrubě
abrasively brusně
abrasiveness obrusnost
abrasiveness hrubost
abrasiveness drsnost
abrasiveness abrazivnost
abreact odreagovat
abreaction odreagování
abreast vedle sebe
abreast bok po boku
abreast držet krok (s)
abridge zkrátit
abridge zestručnit
abridge zbavit
abridge a sb. of rights zbavit práv
abridge a sb. of st. zbavit
abridged zestručněný
abridged division zkrácené dělení
abridged multiplication zkrácené násobení
abridgement zkrácené vydání
abridgement výtah
abridgment snížení
abroad zahraniční
abroad za hranicemi
abroad v zahraničí
abroad zahraničí
abroad v cizině
abroad do ciziny
abroad cizina
abrogate anulovat
abrogate zrušit
abrogate odstranit
abrogated zrušil
abrogated odstranil
abrogation zrušení
abrogation anulování
abrupt neočekávaný
abrupt nesouvislý
abrupt strohý
abrupt strmý
abrupt příkrý
abrupt prudký
abrupt nečekaný
abrupt náhlý
abrupt interval neočekávaná přestávka
abrupt peak strmý štít
abrupt style nesouvislý styl
abrupt tern prudká zatáčka
abruption odlomení
abruption odtržení
abruptly zprudka
abruptly náhle
abruptness strohost
abruptness neočekávanost
abscess hlíza
abscess absces
abscissa úsečka
abscissa abscisa
abscissa souřadnice
abscissae úsečka
abscission odříznutí
abscission odnětí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy