Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
awakening probuzení
awakening probouzení
award přidělit
award udělení
award odměnit
award vyznamenání
award cena
award odměna
award udělit
award přiřknout
award a contract přidělit kontrakt
award grant udělit stipendium
award price udělit cenu
awarded odměněný
awarded udělen
awarding udělování
awarding points bodování
awards ceny
awards vyznamenání
aware uvědomovat si
aware být si vědom
aware vědomý si
aware vědom si
aware of vědom si
awareness povědomí
awareness uvědomování si
awareness vědomí
awash zaplavený
away v jednom kuse
away soustavně
away neustále
away stranou
away nepřítomen
away daleko
away vzdálen
away venku
away pryč
away from ode
away from od
away to the races bez problémů
AWCIGO And Where Can I Get One
awe úcta
awe hrůza
awe respekt
awe strach
awe naplnit bázní
awe úzkost
awe bázeň
awe-inspiring vzbuzující úctu
awed respekt budící
aweless neuctivý
aweless nebojácný
awesome hrůzyplný
awesome hrozivý
awesome strašlivý
awesome strašně dobrý
awesome nahánějící hrůzu
awesome velkolepý
awesome úchvatný
awesome strašný
awesome hrůzný
awesome hrozný
awesome děsivý
awesome děsný
awestricken v posvátné hrůze
awestruck omráčený
awestruck ohromený
awful strašlivý
awful děsný
awful strašný
awful hrozný
awful extreme nehoráznost
awfully strašně
awfully hrozně
awfulness hrůza

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy