Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
progress rozvoj
progress pokrok
progress bar indikátor průběhu
progress in technology technický pokrok
progressed pokročilý
progressed postupoval
progresses postupuje
progressing postupující
progressing rozvíjející
progression vývoj
progression postup
progression progrese
progressive pokrokový
progressive zlepšující se
progressive vzrůstající
progressive postupový
progressive progresivní
progressive tax progresivní zdanění
progressive tax progresivní daň
progressive tax progresivní
progressive taxation progresivní zdanění
progressively postupně
progressively progresivně
progressiveness pokrokovost
progressiveness postupnost
progressiveness progresivnost
progressivism pokrokovost
prohibit zakázat
prohibit zakazovat
prohibited zakázáno
prohibited zakázaný
prohibiting zamezování
prohibiting zamezující
prohibition zákaz
prohibition prohibice
prohibitionist prohibicionista
prohibitions zákazy
prohibitive prohibitivní
prohibitive přemrštěný
prohibitive zakazující
prohibitive znemožňující
prohibitive tax prohibitivní daň
prohibitively prohibičně
prohibitory prohibiční
prohibitory prohibitivní
prohibits zakazuje
project projekt
project navrhovat
project projektovat
project promítnout
project návrh
project plán
project promítat
projected projektovaný
projected promítnutý
projectile projektil
projectile střela
projecting navrhování
projecting plánování
projecting projektování
projection promítnutí
projectionist promítač
projections projekce
projective projektivní
projectively projektivně
projector projektor
projectors projektory
projects projekty
prolactin druh hormonu
prolactin prolaktin
prolapse prolaps
prolapse výhřez
prolate protáhlý
prole proletář
proletarian proletář

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy