Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
proletarian proletářský
proletarianization proletarizace
proletariat proletariát
proletariate proletariát
proliferate rozšiřovat
proliferate šířit
proliferate rozrůstat se
proliferate rozmnožit se
proliferate množit se
proliferate množit
proliferated množil
proliferated rozšiřoval
proliferated šířil
proliferating rozrůstající
proliferation bujení
proliferation šíření
proliferative bující
proliferative proliferační
prolific hojný
prolific plodný
prolific produktivní
prolificacy plodnost
prolifically plodně
prolifically úrodně
prolix zdlouhavý
prolixity rozvláčnost
prolly = probably asi
prolog prolog
prologise promluvit úvodem
prologize promluvit úvodem
prologue předehra
prologue prolog
prologue proslov
prologuise promluvit úvodem
prologuize promluvit úvodem
prolong prolongovat
prolong prodloužit
prolongate prolongovat
prolongate prodloužit
prolongation protáhnutí
prolongation prolongace
prolongation prodloužení
prolonge ruční tažné lano
prolonged prodloužený
prolonged prodlužovaný
prolonged dlouhotrvající
prom školní ples
prom promenáda
promenade promenáda
promenaded promenoval
promenader návštěvník promenády
Promethean prométheovský
Prometheus Prométheus (jeden z Titánů ukradl oheň z Olympu a dal ho lidem)
prominence popředí
prominence papaláš
prominence prominent
prominence protuberance
prominence velké zvíře
prominence výběžek
prominence výčnělek
prominence vynikající postavení
prominence výstupek
prominence výtečnost
prominence význačnost
prominent nápadný
prominent prominentní
prominent přední
prominent vynikající
prominently markantně
prominently nápadně
prominently prominentně
promiscuity promiskuita
promiscuous promiskuitní
promiscuously promiskuitně
promise slíbit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy