Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
promise slib
promise slibovat
promise přislíbit
promise příslib
promise the moon slibovat hory doly
promised slíbený
promised slíbil
Promised Land země zaslíbená
promises sliby
promising slibný
promisingly slibně
promissory slibující
promissory note dlužní úpis
promissory note vlastní směnka
promo propagační
promontory výběžek
promontory vybezek
promontory mys
promontory pohoří
promontory předhoří
promotable propagovatelný
promote povýšit
promote propagovat
promote prosazovat
promote podporovat
promote povzbuzovat
promoted podporoval
promoted povýšený
promoted propagovaný
promoted prosazovaný
promoter pořadatel
promoter promotor
promoter podporovatel
promoters pořadatelé
promotes propaguje
promoting povýšení
promoting propagace
promoting propagující
promotion postup
promotion povýšení
promotion propagace
promotion reklama
promotion prosazování
promotion podporování
promotional propagační
promotional reklamní
promotions propagace
promotions povýšení
promotive podpůrný
prompt okamžitý
prompt promptní
prompt prompt
prompt pohotový
prompt pobídnout
prompt pobídka
prompt připomínka
prompt okamžitý
prompted pobídnut
prompted pobízel
prompted pobízený
prompter nápověda
prompting pobízení
promptitude pohotovost k akci
promptitude pohotovost
promptitude promptnost
promptly okamžitě
promptly ihned
promptly pohotově
promptness pohotovost
prompts pobídky
prompts připomínky
promulgate promulgovat
promulgate vyhlásit
promulgated oznámený
promulgated vyhlášený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy