Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
propanone propanon
propel hnát
propel pohánět
propellant pohon
propellant pohonná látka
propelled hnaný
propelled poháněný
propellent poháněcí
propellent hnací
propeller lodní šroub
propeller vrtule
propelling hnací
propene propen
propene propylen
propensity tíhnutí
propensity náchylnost
propensity sklon
propensity tendence
proper náležitý
proper vyhovující
proper vhodný
proper pořádný
proper patřičný
proper náležitě
proper korektní
proper hodící se
proper řádný
proper vlastní
proper fraction pravý zlomek
proper name vlastní jméno osoby
proper subset vlastní podmnožina
proper subspace vlastní podprostor
properly řádně
properly důkladně
properly správně
properly náležitě
properly pořádně
propertied majetný
properties vlastnosti
properties nemovitosti
property majetek
property vlastnost
property development majetkový rozvoj
property rights vlastnická práva
property rules pravidla vlastnictví
property tax daň z majetku
property tax dávka z majetku
property tax majetková daň
property value studies studie hodnoty nemovitostí
property-rights principle princip vlastnických práv
prophecies proroctví
prophecy proroctví
prophecy věštba
prophesy prorokovat
prophesy věštit
prophet hlasatel
prophet pionýr
prophet prorok
prophet učitel
prophet věštec
prophetess prorokyně
prophetess věštkyně
prophetic prorocký
prophetic věštecký
prophetical prorocký
prophetically prorocky
prophets proroci
prophylactic ochranný
prophylactic profylaktický
prophylaxis prevence
prophylaxis profylaxe
propinquity blízkost
propinquity podobnost
propinquity příbuznost
propinquity spřízněnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy