Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
propping podpírání
proprietary vlastník
proprietary vlastnictví
proprietary majitel
proprietary majitelé
proprietary chráněný
proprietary patentovaný
proprietary vlastnický
proprietary majitelský
proprietary majetnický
proprieties dobré mravy
proprietor vlastník
proprietorial vlastnický
proprietorially vlastnicky
proprietorship vlastnictví
proprietorship vlastnictví (výlučné)
proprietress držitelka
proprietress majitelka
propriety korektnost
propriety slušné chování
propriety zdvořilost
propriety slušnost
propriety způsobilost
propriety náležitost
propriety správnost
propriety vhodnost
propriety příhodnost
propriety případnost
proprioceptive proprioceptivní
proprioceptor proprioceptor
props pilíře
props podpěry
props rekvizity
propulsion pohon
propulsive pohonný
propulsive hnací
propulsive propulzní
propyl propyl
propylene propen
propylene propylen
prorate poměrně rozdělit
proration rozdělování podle klíče
prorogation odročení
prorogue odročit
pros profesionálové
pros and cons důvody pro a proti
prosaic prozaický
prosaic všední
prosaically všedně
proscenium proscénium
proscenium předscéna
prosciutto druh šunky
proscribe proskribovat
proscribe úředně zakázat
proscription proskripce
proscription vypovědění
proscription úřední zákaz
proscriptive proskripční
prose próza
prosecutable soudně stíhatelný
prosecute konat
prosecute dělat
prosecute pěstovat
prosecute pokračovat
prosecute soudně stíhat
prosecute soudně uplatňovat
prosecute soudně vymáhat
prosecute vést dále
prosecute vést žalobu
prosecute zastupovat žalobce
prosecute zažalovat
prosecute žalovat
prosecuted soudně stíhaný
prosecuted zažalovaný
prosecuted žaloval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy