Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prosecuted žalovaný
prosecuting stíhání
prosecution obžaloba
prosecution pokračování
prosecution prokuratura
prosecution provozování
prosecution soudní stíhání
prosecution trestní řízení
prosecution žaloba
prosecutor prokurátor
prosecutor žalobce
prosecutorial týkající se žalobce
proselyte nový stoupenec víry
proselyte konvertita
proselyte novověrec
proselytise obracet na víru
proselytism novověrectví
proselytize přetahovat
proselytize konvertovat
proselytize lanařit
proselytize zvěstovat
proselytize obrátit na víru
proselytize získat pro novou víru
proselytize mluvit veřejně
proselytize hlásat
proselytized obracel na víru
proselytized obrácený na víru
prosencephalon přední mozek
prosimian poloopice
prosodic prozodický
prosody prozódie
prosopopoeia zosobnění
prospect šance
prospect možnost
prospect vyhlídka
prospect finanční vyhlídka
prospect rozhled
prospect theory teorie vyhlídek
prospecting pátrání
prospecting průzkum
prospective perspektivní
prospective budoucí
prospective eventuální
prospective možný
prospective případný
prospectively případně
prospector prospektor
prospector zlatokop
prospects perspektivy
prospects vyhlídky
prospects výhled
prospects perspektiva
prospectus prospekt
prospectuses prospekty
prosper prosperovat
prosper vzkvétat
prosperity prosperita
prosperity blahobyt
prosperous prosperující
prosperous úspěšný
prosperously prospěšně
prosperously úspěšně
prostaglandin prostaglandin
prostate předstojná žláza
prostate prostata
prostate gland prostata
prostatic prostatický
prosthesis protéza
prosthetic protézní
prostitute prostituovat
prostitute prostitutka
prostitute prostitut
prostitute prostituka
prostitute nevěstka
prostitutes prostitutky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy