Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prostitution prostituce
prostrate přemoci
prostrate svalit
prostrated vyčerpal
prostrated přemohl
prostrated svalený
prostrated svalil
prostration úpadek
prostration vyčerpání
prosy nudný
prosy rozvláčný
prosy zdlouhavý
protactinium protaktinium
protagonist protagonista
protagonists protagonisté
protagonists přívrženci
protagonists zastánci
protean měnivý
protease určité druhy enzymů
protease proteináza
PROTEC Programmable Ordnance Technology
protecr výměr
protect bránit
protect hájit
protect chránit
protect ochránit
protect ochraňovat
protected chráněný
protected chráněná
protected area chráněné území /odvodňování/
protected fish area chráněná rybí oblast
protected landscape chráněná krajina
protected landscape area chráněná krajinná oblast
protected natural area chráněné území
protected storage room záchytná vana
protected tree památný strom
protecting chránící
protecting ochraňující
protection ochrana
protection curtain ochranná clona (vodní hospodářství)
protection cut-off-wall ochranná clona (vodní hospodářství)
protection of environment ochrana životního prostředí
protection of st against st chránění proti čemu
protection of st against st ochrana
protection of waters ochrana vod
protectionism protekcionismus
protectionism celní ochrana
protectionist ochranářský
protective bezpečnostní
protective chránící
protective ochranný
protective dam covering ochranná vrstva hráze
protective dike ochranná hráz
protective drain ochranný drén
protective measure for plants ochranné opatření u rostlin
protective measure of waters opatření pro ochranu vod
protective period ochranná lhůta (závlahy)
protective reaction of plants ochranná reakce rostlin
protective reservoir volume ochranný prostor nádrže
protective structure ochranná stavba (odvodňování)
protective tariff ochranné clo
protective tariff ochranný tarif
protective zone ochranné pásmo (vody)
protective zone ochranný pás (eroze)
protective zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
protectively starostlivě
protectiveness starostlivost
protector ochránce
protectorate protektorát
protectorship protektorství
protects chrání
protege protekční osoba
protegee protekční žena
protein bílkovina
protein protein

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy