Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prove dokazovat
prove prokázat
prove prove/proved/proved
prove prove/proved/proven
prove projevit se
prove oneself předvést se
proved prove/proved/proved
proved prove/proved/proven
proved dokázaný
proven prove/proved/proven
proven osvědčený
proven prokázaný
provenance původ
Provencal Provencal
Provence Provence
provender proviant
provender jídlo
provender zásoba potravin
provender píce
provenience provenience
provenience původ
proverb přísloví
proverbial pověstný
proverbial příslovečný
proverbially příslovečně
proverbs přísloví
proves dokazuje
providable schopný být poskytnut
provide poskytnout
provide poskytovat
provide zásobovat
provide obstarat
provide opatřit
provide připravit
provide umožnit
provide zajistit
provide dodat
provide dodávat
provide skýtat
provide stanovit
provide vybavit
provide zásobit
provided poskytnutý
provided poskytovaný
provided pod podmínkou
provided poskytl
provided za předpokladu
Providence hl.m. - Rhode Island v USA
providence prozřetelnost
provident prozřetelný
providential příhodný
providentially šťastnou náhodou
provider poskytovatel
provider dodavatel
provides poskytuje
providing poskytující
province provincie
provinces provincie
provincial provinciální
provincial venkovský
provincial government provinční (místní) vláda
provincialism provincialismus
provincialism provincializmus
provinění) Venice Benátky
proving dokazující
proving zkoušení
proving zkouška
proving zkušební
proving ground zkušební terén
provision ustanovení
provision opatření
provision poskytnutí
provision zásobit
provisional dočasný
provisional provizorní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy