Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prudish prudérní
prudishness prudérnost
prune blbec
prune omezenec
prune omezit
prune zmenšit
prune prořezat
pruned prořezaný
pruner nůžky
pruning prořezání
pruning prořezávání
pruning odvětvení
prurience smilnost
pruriency smilnost
prurient smilný
prurient chlípný
prurient lascivní
pruritus svědění
Prussia Prusko
prussic acid kyanovodíková kyseli
pry slídit
pry vrtat v
pry posunout
pry zdvihat
pry pátrat
pry pacit
prying všetečný
prying slídivý
PS postscript
PS Private Secretary
PS Police Sergeant
PS Public school
PSA pravděpodobnostní analýza bezpečnosti
psalm žalm
psalmist žalmista
psalmody psalmodie
psalms žalmy
psalter žaltář
psammon psamon
psammophyte psamofyt
pseud vejtaha
pseudo falešný
pseudo lživý
pseudo nepravdivý
pseudo předstíraný
pseudo vymyšlený
pseudo- pseudo
pseudocarp pseudokarp
pseudocyesis falešné těhotenství
Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa
pseudonym pseudonym
pseudonymous pseudonymní
pseudopod pseudopod
pseudopodia pseudopodie
pseudorandom pseudonáhodný
pseudoscience pavěda
pshaw pcha!
psi psí
PSIDS Prototype Secondary Information Dissemination System
psittacosis psitakóza
psora prašivina
psora svrab
psoriasis lupenka
psoriasis psoriáza
psst pšš!
PST Pacific Standard Time
psy psy
psych zkratka psychologie
psyche duše
psyche psýchy
psychedelia psychedelický styl
psychedelic psychedelický
psychiatric psychiatrický
psychiatric psychický
psychiatrical psychiatrický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy