Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
psychiatrist psychiatr
psychiatrists psychiatři
psychiatry psychiatrie
psychic duševní
psychic psychický
psychical psychický
psychically psychologicky
psycho psychopat
psychoactive psychoaktivní
psychoanalyse psychoanalýza
psychoanalyse psychoanalyzovat
psychoanalysis psychoanalýza
psychoanalyst psychoanalytik
psychoanalytic psychoanalytický
psychoanalyze psychoanalyzovat
psychobiology psychobiologie
psychogenic psychogenní
psychokinesis psychokinéza
psychokinesis telekineze
psychokinetic psychokinetický
psycholinguistic psycholingvistický
psychological psychologický
psychological duševní
psychological moment vhodný okamžik
psychological moment příhodná chvíle
psychological moment psychologický moment
psychologically psychologicky
psychologies psychologové
psychologist psycholog
psychologist psycholožka
psychologists psychologové
psychology psychologie
psychometric psychologický
psychometry psychometrie
psychomotor psychomotorický
psychopath psychopat
psychopathic psychopatický
psychopathology psychopatologie
psychopathy psychopatie
psychophysicist psychofyzik
psychophysics psychofyzika
psychophysiology psychofyziologie
psychosis psychóza
psychosocial psychosociální
psychosocial stressor psychosociální nositel stresu
psychosomatic psychosomatický
psychosphere psychosféra
psychotherapeutic psychoterapeutický
psychotherapist psychoterapeut
psychotherapy psychoterapie
psychotic psychotický
psychotically psychoticky
psychotropic psychotropní
psychotropic substance psychotropní látka
psychrometer psychrometr
psychrophilic microorganism psychrofilní mikroorganismus
PT Physical Training
PTA Parent-Teacher Association
ptarmigan bělokur
PTB Powers That Be
pterodactyl ptakoještěr
pterosaur ptakoještěr
PTM Please Tell Me
PTO prosím otočte na další stranu
ptomaine druh jedu
ptomaine ptomain
ptomaine poisoning otrava jedem ptomain
Pu Pu
pu-erh čínský čaj vyznačující se zemitou chutí
pub pivnice
pub hospůdka
pub hostinec
pub výčep
pubertal pubertální
puberty puberta

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy