Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pubescence dospívání
pubescence ochlupení
pubescence puberta
pubescent dospívající
pubic stydký
pubic hair ochlupení ohanbí
pubis stydká kost
public veřejnost
public veřejný
public publikum
public státní
public obecenstvo
public (state) ownership veřejné (státní) vlastnictví
public access veřejně přístupný
public access veřejný přístup
public advantage veřejné blaho
public auction veřejná dražba
public authorities veřejné úřady
public bad veřejná ztráta
public choice analysis analýza veřejné volby
public cleaning čištění města
public constructions veřejné stavby
public convenience záchodek
public corporation veřejná korporace
public debate veřejná debata
public debt státní dluh
public debt veřejný dluh
public discussion veřejná diskuze
public domain veřejně dostupné
public expenditure veřejné výdaje
public funds veřejné fondy
public goods veřejné statky
public health zdravotnictví
public health veřejné zdraví
public house hostinec
public limited company veřejná společnost
public notice vyhláška
public opinion veřejné mínění
public ownership veřejné vlastnictví
public property veřejný majetek
public property veřejný zájem
public prosecutor státní žalobce
public relations styk s veřejností
public relations man mluvčí
public relations person mluvčí
public sale veřejná dražba
public sale dražba
public school veřejná škola
public school brit. exkluzivní soukromé gymnázium
public sector veřejný sektor
public sector státní sektor
public servant veřejný zaměstnanec
public servant státní úředník
public servant státní zaměstnanec
public service služba veřejnosti
public service veřejná služba
public service veřejné služby
public service nevýdělečná činnost
public service veřejnoprávní
public spending veřejné výdaje
public toilet záchodek
public transport veřejná doprava
public trust doctrine. teorie veřejné zodpovědnosti
public utility veřejné služby
public-interest theory of regulation teorie regulace veřejného zájmu
publican hostinský
publication zveřejnění
publication uveřejnění
publication publikace
publications publikace
publicise propagovat
publicised propagovaný
publicising propagování
publicist publicista
publicity reklama

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy