Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
publicize propagovat
publicized propagovaný
publicly veřejně
publish vydat
publish vydávat
publish publikovat
publish uveřejnit
publish zveřejnit
publishable publikovatelný
publishable uveřejnitelný
published publikovaný
published vydaný
publisher nakladatel
publisher vydavatel
publishers vydavatel
publishes publikuje
publishing publikování
publishing uveřejnění
publishing vydávání
publishing house nakladatelství
pubs hospody
Puccini Puccini
puce hnědofialová
puck puk
pucka autentický
pucka pravý
pucker vráska
pucker zvrásnění
pucker zvrásnit
pucker záhyb
puckering svraštění
puckish čtverácký
puckish zlomyslný
puckish darebný
puckish šibalský
puckish šprýmový
pud pudink
pud nákyp
pudding moučník
pudding nákyp
pudding pudink
puddings pudinky
puddle kaluž
puddle louže
puddler pudlař
puddling pudlování
pudenda pohlaví
pudenda venušin pahorek
pudenda ohanbí
pudendum externí genitílie
pudgy zavalitý
puerile dětinský
puerile infantilní
puerility dětinskost
puerility infantilnost
puerperal puerperální
Puerto Puerto
Puerto Rico Portoriko
puff napudrovat
puff supět
puff lapat po dechu
puff fouknout
puff pudrovátko
puff chomáček
puff nafouknuté pečivo
puff odfukování
puff bafání
puff nadýchnutí
puff vycpávka
puff tah z cigarety nebo dýmky
puff obláček dýmu
puff vydechnutí
puff nadýchnutá látka
puff dýmat
puff bafat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy