Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
puff vydechnout
puff out nafouknout
puff out nadmout
puff pastry křehké těsto
puff pastry lístkové těsto
puff up otéci
puff up naběhnout
puff up vychvalovat
puff up nafouknout
puff up vynášet
puffball pýchavka
puffed oteklý
puffed opuchlý
puffer kuřák
puffer potahující osoba
pufferfish ryba fugu
puffery volán
puffery dryáčnická reklama
puffery nadýchnutá ozdoba
puffin druh mořského ptáka
puffiness oteklost
puffing šlukování
puffing vyfukování
puffy oteklý
pug jíl
pug mops
pug hníst
pug nose tupý nos
Pugh Pugh
pugilism pěstní zápas
pugilism box
pugilist boxer
pugilistic boxerský
pugnacious útočný
pugnacious výbojný
pugnacious bojechtivý
pugnacious bojovný
pugnaciously bojovně
pugnacity útočnost
pugnacity výbojnost
puissant mocný
puke dávit
puke zvracet
puking zvracení
pukka pravý
pukka nefalšovaný
pukka autentický
Pulaski Pulaski
pulchritude nádhera
pule vrnět
pule kňourat
Pulitzer Prize Pulitzerova cena za novinářskou práci
pull vytáhnout
pull tahat
pull táhnout
pull vytahovat
pull lok
pull zatáhnout
pull táhnutí
pull a face dělat grimasy
pull a face dělat posunky
pull apart rozebrat
pull at škubat za
pull away odtáhnout
pull away odtrhnout
pull away from vyjíždět ze (zastávky a pod.)
pull back stáhnout
pull down strhl
pull down strhnout
pull in vtáhnout
pull into zajet do
pull off strhnout
pull off strhl
pull on natáhnout
pull on potáhnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy