Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pulsate pulzovat
pulsate pulsovat
pulsate tepat
pulsated pulzoval
pulsating pulzující
pulsation chvění
pulsation puls
pulsation pulsace
pulsation pulzace
pulsation pulzování
pulsation tepání
pulsation tlukot
pulsation vibrace
pulsation tep
pulse puls
pulse counter počítač pulsů
pulse generator pulsní generátor
pulse height analyzer šířková pulsní analýza
pulse modulation pulsní modulace
pulsed pulsoval
pulses pulsy
pulses pulzuje
pulverisation pulverizace
pulverise pulverizovat
pulverise rozdrtit
pulverised pulverizoval
pulverised rozdrtil
pulverised rozdrcený
pulverization pulverizace
pulverize pulverizovat
pulverize rozdrtit
pulverized práškovitý
pulverized práškový
pulverized pulverizoval
pulverized rozdrcený
pulverized rozdrtil
pulverized rozemletý
pulverized rozprášený
pulverizing rozmělňování
puma puma
pumice pemza
pumice stone pemza
pummel tlouci pěstmi
pummel bušit pěstmi
pump čerpadlo
pump pumpa
pump čerpat
pump pumpička
pump pumpování
pump vývěva
pump hustilka
pump pumpovat
pump for bike hustilka
pump up pumpovat
pump up napumpovat
pump up nahustit
pumped napumpovaný
pumper čerpač
pumper čerpací vrt
pumpernickel perník
pumping pumpování
pumping pumpující
pumping boring čerpací sonda
pumping drain čerpací drén
pumping drainage odvodnění čerpáním
pumping station vodárna
pumping station čerpací stanice
pumping test čerpací zkouška
pumpkin dýně
pumpkin tykev
pumpkins dýně
pumps pumpy
pun napěchovat
pun hříčka
pun vtip

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy