Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
babes kočky
babes děvčata
babies děti
baboon pavián
baboons paviáni
babu pán
babushka bábuška
baby miminko
baby malé dítě
baby kojenec
baby dítě
baby nemluvně
baby benjamínek
baby blues smutek těhotné
baby boom populační exploze
baby buggy kočárek
baby carriage dětský kočárek
baby doctor dětský doktor
baby-sit hlídat
baby-sitter opatrovatelka
babyhood rané dětství
babyhood dětství
babyish dětský
babyish dětinský
Babylon Babylón
Babylonia Babylónie
Babylonian babylónský
Babylonians Babyloňané
babysit opatrovat
babysit hlídat děti
babysitter opatrovnice
babysitting hlídání dětí
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
baccarat druh karetní hry
baccarat bakarat
baccate bobulovitý
Bacchus Bacchus
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
baccy tabáček
bach starý mládenec
Bach Bach
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor s degree bakalářský titul (Bc.)
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
bacilli bacil
bacilliform baciloformní
bacillus bacil
back zádový
back zpětný
back opěradlo
back opožděný
back odlehlý
back nezaplacený
back nazpět
back bek
back dozadu
back hřbet
back nazpátek
back zpáteční
back páteř
back podporovat
back týl
back zacouvat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy