Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pung druh koňských sání
pungency kousavost
pungency ostrost
pungency pronikavost
pungency pikantnost
pungency pichlavost
pungent bodavý
pungent čpící
pungent kousavý
pungent ostrý
pungent palčivý
pungent pichlavý
pungent pronikavý
pungent štiplavý
pungently pronikavě např. chutnat
punish potrestat
punished potrestaný
punishes trestá
punishing trestající
punishment potrestání
punishment trest
punishment-detection trade-off vztah trest-detekce
punishments tresty
punitive trestný
punitive kárný
punitive tíživý
punitively trestně
punk punk
punk výtržník
punk-coiffed s pankovým účesem
punnet košík na ovoce
punning dusání
punning pěchování
puns pěchuje
puns slovní hříčky
punster šprýmař
punt volej
punt kop přímo ze vzduchu
punt odstrkávat
punt loďka
punt pramice
punter sázkař
punters sázkaři
punting odpichování
punts pramice
punts sázky
puny drobný
puny maličký
puny mrňavý
puny neduživý
pup štěně
pupa kukla
pupae kukla
pupal kuklení
pupil žačka
pupil žák
pupil žákyně
pupil zornice
pupillage nezletilost
pupils žáci
puppet maňásek
puppet loutkový
puppet loutka
puppet zmanipulovaný člověk
puppet marioneta
puppet panenka
puppet theatre loutkové divadlo
puppeteer loutkář
puppetry loutkařství
puppies štěňata
pupping kakání
puppy štěně
puppy panák
puppy hejsek
puppy love dětská láska

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy