Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
puppy-dog eyes nevinné oči
puppy-dog eyes oči neviňátka
puppyhood věk štěněte
puppyish štěněčí
pups štěňata
purblind slabozraký
Purcell Purcell
purchasable prodejný
purchase pořízení
purchase zakoupit
purchase nákup
purchase kupovat
purchase koupit
purchase nakoupit
purchase kup
purchase kupní
purchase n koupě
purchase price kupní cena
purchase tax nákupní daň
purchased pořízený
purchased koupil
purchased koupený
purchased zakoupený
purchaser odběratel
purchaser zákazník
purchaser kupující
purchaser nákupčí
purchaser kupec
purchasers zákazníci
purchasers kupující
purchasers nákupčí
purchases nákupy
purchases pořizuje
purchasing nákup
purchasing nakupování
purchasing pořizování
purchasing nákupy
purchasing kupní
purchasing agent nákupčí
purchasing department nákupní oddělení
purchasing power kupní síla
purchasing power of a currency kupní sila měny
purchasing power parity parita kupní síly
purchasing power parity theory teorie parity kupní síly
purdah oděv Muslimek
purdah parda
Purdue Purdue
pure čistý
pure ryzí
pure výhradně
pure prostý
pure čirý
pure čistokrevný
pure naprostý
pure nefalšovaný
pure neporušený
pure neposkvrněný
pure nesmíšený
pure nevinný
pure nezkažený
pure neznečištěný
pure průzračný
pure economic rent čistá ekonomická renta
pure microorganism culture čistá kultura mikroorganismu
pure phytopathogen race jednoduchá rasa fytopatogena
pure tone čistý tón
pureblooded čistokrevný
purebred plnokrevník
puree kaše
puree pyré
puree protlak
puree rozmačkat na kaši
purely čistě
pureness čistota
purer čistší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy