Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
purest nejčistší
purest nejryzejší
purgation očista
purgation čištění
purgative projímavý
purgative projímadlo
purgatorial očistcový
purgatorial očistný
purgatory očistec
purge čistka
purge očista
purge očistit
purge očištění
purge pročistit
purge projímat
purge vymýtit
purge zbavit
purge projímadlo
purge vyloučit
purged očištěný
purged zbavený
purges očišťuje
purges zbavuje
purging čištění
purging pročišťování
purification čistění
purification rafinace
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
purification effect čisticí efekt
purification intensity intenzita čištění (vody)
purification result for recipient účinek čištění na recipient (vodní hospodářství)
purified čištěný
purified vyčištěný
purified sewage vyčištěná odpadní voda
purified waste water vyčištěná odpadní voda
purifier čistič
purifier čistidlo
purifier čistička
purify očistit
purify čistit
purify rafinovat
purify vyčistit
purifying čištění
purine purin
purism purismus
purist purista
purists puristé
puritan puritán
puritan puritánský
puritanic puritánský
puritanical puritánský
puritanism puritánství
purity ryzost
purity neposkvrněnost
purity čistokrevnost
purity čistota (ryzost)
purity ušlechtilost
purity čistota
purity čirost
purity pravost
purity cudnost
purl pletací technika
purl překotit
purl smyčkování
purlieu sousedství
purloin odcizit
purloin ukrást
purloin zcizit
purple purpur
purple nachový
purple nach
purple fialový
Purple Heart Purpurové srdce (americké vyznamenání za zranění v boji)
purplish nafialovělý
purport obsah

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy