Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
purport tresť
purport účel
purport mít za cíl
purport chtít to
purport chtít budit dojem
purport dělat si nárok
purport mít smysl
purport znamenat
purport význam
purport záměr
purport zjevný smysl
purport značit
purport mít význam
purported údajný
purported domnělý
purportedly údajně
purporting prohlašování
purporting zamýšlení
purports prohlašuje
purports zamýšlí
purpose smysl
purpose záměr
purpose cíl
purpose účel
purpose-built účelně postavený
purpose-built účelový
purposed záměrný
purposed cílevědomý
purposeful odhodlaný
purposeful účelný
purposefully záměrně
purposefulness cílevědomost
purposefulness rozhodnost
purposeless neúčelný
purposelessly bezúčelně
purposely schválně
purposes účely
purposive racionální
purposive účelný
purr zapříst
purr příst (příst jako kočka)
purr předení
purr vrnění
purr vrnět
purred předl
purrs přede
purse peněženka
purse pokladna
purse tobolka
purse náprsní taška
purse kabelka
purser pronásledovatel
pursuance sledování
pursuant na základě něčeho
pursue sledovat
pursue usilovat
pursue pěstovat
pursue hnát se
pursue zabývat se
pursue pronásledovat
pursue snažit se o
pursue usilovat o
pursue provádět
pursue stíhat
pursued pronásledovaný
pursued sledoval
pursued stíhaný
pursuer pronásledovatel
pursuing pronásledování
pursuing sledování
pursuing usilování
pursuit cíl
pursuit činnost
pursuit hledání
pursuit lovení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy