Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pursuit povolání
pursuit pronásledování
pursuit sledování
pursuit snaha o získání
pursuit stíhání
pursuit věnování se
pursuit zaměstnání
pursuit stíhat
pursuit honba
pursuits pronásleduje
pursuits stíhá
pursy krátkodechý
pursy dýchavičný
pursy zadýchávající se
purulence hnis
purulence hnisání
purulence hnisavost
purulency hnisavost
purulency hnisání
purulent hnisavý
purulent purulentní
purvey opatřit
purveyance zásobování
purveyor dvorní nákupčí
purveyor dodavatel
purveyor zásobitel
purveyor zásobovatel
purveyors dodavatelé
purveyors zásobovatelé
purview dosah
purview kompetence
pus malárie
pus hnis
Pusan Pusan
Pusey Pusey
push stlačit
push tlačit
push zatlačit
push tlak
push postrkovat
push obtěžovat
push tlačit se
push tlačte!
push dotírat
push nápor
push odstrčit
push postrčení
push prosadit
push protlačit
push stisknout
push strkat
push strčit
push vytlačit
push nutit
push ahead věnovat se něčemu
push ahead prosadit
push around sekýrovat
push aside odsunout
push aside odstrčit
push away odstrčit
push away odtlačit
push back odstrčit
push back odsunout
push button tlačítko
push down stisknout
push down přitlačit
push down stlačit
push forward vystrčit
push in vsunout
push in vnucovat
push in vstrčit
push off odejít
push off zmizet
push off vypadnout
push off odrazit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy