Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
put kladl
put put/put/put
put vysvětlit
put vkládat
put vyjádřit
put uvalit
put ukládat
put umístit
put an end to skoncovat s
put an end to skončit s
put an end to udělat přítrž
put an end to skoncovat
put aside odkládat
put aside odložit
put aside odstavit
put aside odsunout
put away dát pryč
put away dát stranou
put away odklidit
put away odložit
put away odstavit
put away sklidit
put away spořit
put away šetřit
put back oddálit
put back odložit
put back vrátit
put back dát na místo
put close přistavený
put down napsat si
put down zapsat si
put down omezit
put down pokořit
put down položit
put down porazit
put down potlačit
put down snížit
put down uhasit
put down umlčet
put down utlačovat
put down zarazit
put down zaznamenat
put forth předložit
put forth projevit
put forth vynaložit (úsilí)
put forward nabídnout
put forward nastavit
put forward navrhovat
put forward podat
put forward podporovat
put forward pomáhat
put forward postavit
put forward předložit
put forward přednést
put forward přijít
put in vložený
put off odkládat
put off odložit
put off odradit
put on zveličovat
put on předstírat
put on nasadit
put on oblékat
put on obléknout
put on obléknout si
put on obout
put on obout si
put on obouvat
put on obouvat si
put on airs vytahovat se
put on clothes oblékat
put on clothes obléknout
put on clothes obléknout si
put on heating zatápět
put on heating zatopit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy