Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
put on one´s shoes obout se
put on one´s shoes obouvat se
put on shoes obout
put on shoes obout si
put on shoes obouvat
put on shoes obouvat si
put on the light rozsvítit
put on the water postavit vodu
put on water postavit vodu
put on weight ztloustnout
put one in mind of připomínat
put out hasit
put out zhasit
put out fire hasit
put out fire zhasit
put out the light zhasnout zhasl
put right napravit
put through propojit
put through prosadit
put through prostrčit
put to death usmrtit
put to rest dát stranou
put to shame zahanbit
put to sleep uložit ke spánku
put to the test podrobit zkoušce
put together dát dohromady
put together připravit
put together sestavit
put together složit
put together smontovat
put together zformovat
put together zhotovit
put under uspat
put up vyvěsit
put up resistance vzepřít se
put up with nechat si líbit
put up with snést
put up with snášet
put upon pronásledovaný osudem
put-away apetyt
put-on bouda
put-on podfuk
put-up falešný
put-up nastražený
put-up smyšlený
putamen pecka
putative údajný
putative domnělý
putative zdánlivý
putatively domněle
Putnam Putnam
putrefacient putrefaktivní
putrefaction hniloba
putrefaction rozklad
putrefaction putrefakce
putrefactive hnijící
putrefactive hnilobný
putrefy hnít
putrescence hniloba
putrescence zahnívání
putrescent hnijící
putrescibility putrescibilita
putrescible waste hnilobný odpad
putrid shnilý
putridity shnilost
puts klade
puts dává
putsch puč
putsch převrat
putt druh úderu v golfu
puttee ovinovačka
putter typ golfové hole
putti renesanční motiv dítěte
putting dávání
putting umístnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy