Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
putting uvedení
putting vrhnutí
putting green jamkoviště
putty tmel
putty kyt
putty-semi-putty tvárný-semi-tvárný
původně asi od Jeremiah) jerry-builder podvodný stavitel
puzzle záhada
puzzle poplést
puzzle zmást
puzzle hádanka
puzzle out pochopit
puzzle out porozumět
puzzle out rozluštit
puzzle out rozřešit
puzzled zmatený
puzzlement rozpaky
puzzlement zmatek
puzzler hlavolam
puzzles skládačky
puzzling záhadný
puzzlingly záhadně
PVC PVC
PVC polyvinylchlorid
PVI Pilot/Vehicle Interface
PW Pathetic Wanker
pygas pyrolyzní plyny
pygmy trpaslík
pyjama pyžamový
pyjamas pyžamo
Pyle Pyle
pylon pylon
pylon stožár
pylons pylony
pylons stožáry
pylori pranýřovat
pylori pranýř
pyloric pylorický
pyloric vrátníkový
pyogenic produkující hnis
Pyongyang hl.m. - Severní Korea
pyracantha druh trnitého stromu
pyramid jehlan
pyramid pyramida
pyramidal tvaru pyramidy
pyramidal jehlanovitý
pyramidal tent jehlanový stan
pyramids pyramidy
pyre hranice
Pyrenees Pyreneje
pyrethrum kopretina
pyretic horečnatý
pyretic horečkový
Pyrex (TM) varné sklo
pyridine pyridin
pyridoxine pyridoxin
pyrimidine pyrimidin
pyrite pyrit
pyrites pyrit
pyro pyrogalol
pyroclimax pyroklimax
pyroelectric pyroelektrický
pyroelectricity pyroelektřina
pyrogallic pyrogalolový
pyrogallol pyrogalol
pyrography pyrotypie
pyrolyse pyrolyzovat
pyrolysis pyrolýza
pyrolytic pyrolytický
pyromania pyromanie
pyromania žhářství
pyromaniac pyroman
pyromaniac žhář
pyrometer pyrometr
pyrometer žároměr

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy