Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pyrophoric samovznětlivý
pyrophosphate pyrofosforečnan
pyrotechnic pyrotechnický
pyrotechnical pyrotechnický
pyrotechnics ohňostroj
pyrotechnics pyrotechnika
pyrotechny pyrotechnika
pyroxene pyroxen
pyroxylin pyroxylin
Python programovací jazyk
python krajta
python hroznýš
pythoness věštkyně
pyx kalich na hostie
pyx ciborium
pyxie druh věčnězelené křoviny
q q
q.e.d. c.b.d. (což bylo dokázáno)
Qatar Katar
Qingdao město - Čína
QML Qualified Manufacturers List
QPL Qualified Products List
QRA kvantitativní analýza rizika
QT QuieT (also q.t.
qua nutnost
qua podmínka
quack šarlatán
quack kvák
quack kvak
quack-quack kačenka
quack-quack kač kač
quacked kvákali
quacked kvákl
quackery šarlatánství
quacks kváká
quad čtverčík
quad čtyřče
quad čtyřnásobný
quad čtverec
quad čtyřhlavý sval
quadrangle čtverhran
quadrangle čtyřúhelník
quadrangular čtverhranný
quadrangular čtyřhranný
quadrangular obdélníkový
quadrant kvadrant
Quadrantid jedno ze souhvězdí
quadrants kvadranty
quadraphonic kvadrofonický
quadrat kvadrát
quadrat method kvadrátová metoda
quadrate čtvercový
quadratic kvadratický
quadratic equation kvadratická rovnice
quadratical kvadratický
quadratically kvadraticky
quadratics druh matematické algebry
quadrature kvadratura
quadratures kvadratury
quadrennia čtyřletí
quadrennial čtyřletní
quadrennium čtyřletí
quadriceps čtyřhlavý sval
quadrilateral čtyřstěn
quadrilateral čtyřboký
quadrilateral čtyřúhelník
quadrilateral čtyřstranný
quadrilateral čtyřstran
quadrille čtverylka
quadrille tanec čtverylka
quadrillion kvadrilion
quadripartite čtyřdílný
quadriplegia ochrnutí
quadriplegic ochrnutý
quadrivium kvadrivium

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy