Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
back obránce
back couvat
back zpět
back rub
back zadní strana
back zpátky
back záda
back zadní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back at it návrat k něčemu
back at ya přeji tobě totéž
back away ustupovat
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back entrance zadní vchod
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back somebody up podpořit někoho
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth stolička
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back up připravit zálohu souboru
back up krýt
back yard dvorek za domem
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
back-formation zpětné tvoření slov
back-number zastaralý
back-up náhrada
back-up rezerva
back-up záloha
back-up zabezpečení
back-up zálohování
backache bolest zad
backbench zadní sedadla ve sněmovně
backbencher řadový člen parlamentu
backbite pomluva
backbite pomlouvat
backbiter pomlouvač
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbreaking vyčerpávající
backbreaking únavný
backchat drzé odmlouvání
backcloth jevištní pozadí
backdate antedatovat
backdated antedatoval
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed vyztužený
backed podlepený
backed by gold krytý zlatem
backed up zazálohováno
backed-up zajištěný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy