Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quantum chromodynamics kvantová chromodynamika
quantum jump velká změna
quantum leap kvantový přechod
quantum mechanics kvantová mechanika
quantum physics kvantová fyzika
quantum theory kvantová teorie
quarantine karanténa
quarantined daný do karantény
quarantined pod karanténou
quarantines karantény
quarantining v karanténě
quark kvark
Quarker kvarker
quarks kvarky
quarrel hádka
quarrel přít se
quarrel hádat se
quarrel pohádat se
quarrel svár
quarrel spor
quarrel rozpor
quarrel rozepře
quarreled vytýkaný
quarreled znesvářený
quarreler hádající
quarreler rozhádanec
quarreling hádání se
quarrelled znesvářený
quarrelling hádající se
quarrels hádky
quarrels spory
quarrelsome hašteřivý
quarrelsome hádavý
quarrelsomeness hádavost
quarried dobývali
quarried těžený
quarries hádky
quarries lomy
quarry lom
quarry kořist
quarry lovná zvěř
quarry oběť
quarry těžit
quarrying dobývání
quarrying dolování
quarrying těžba
quarrymen dělníci v lomu
quarrymen lamači kamene
quart čtvrtina galonu
quart kvart
quart kvarta
quarter ubytovat
quarter rozčtvrtit
quarter čtvrt
quarter kvartál
quarter čtvrtina
quarter čtvrtdolar
quarter bydlet
quarter rozdělit
quarter čtvrťák
quarter ham čtvrtlibrák (hamburger
quarter horse druh závodního koně
quarter note čtvrťová nota
quarter of an hour čtvrthodina
quarter pounder with cheese čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru)
quarter-final čtvrtfinále
quarter-hour čtvrthodina
quarterback rozehrávač
quarterdeck část horní paluby lodi
quartered ubytovaný
quartered rozdělený na čtvrtiny
quarterfinal čtvrtfinále
quarterfinal čtvrtfinálový
quartering čtvrcení
quartering čtvrtící

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy