Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quartering kvartace
quartering kvartování
quarterly čtvrtletník
quarterly čtvrtletní
quarterly statement čtvrtletní výkaz
quartermaster hodnost námořníka
quartermaster ubytovatel
quarters čtvrtiny
quarters byt
quarters obydlí
quarters ubikace
quarterstaff dlouhá tyč jako zbraň
quarterstaff druh zbraně
quarterstaff dlouhá tyč
quarterstaff obušek
quartet kvartet
quartets kvarteta
quartette kvarteto
quartic čtvrtého stupně
quartile hodnota čtvrtiny
quarto rozkládací kniha n:
quarto čtvrtina gallonu
quarto kvart
quarts čtvrtiny gallonu
quarts kvarty
quartz krystal
quartz křemen
quartzite křemenec
quasar kvazar
quasar kvasar
quasars kvasary
quash anulovat
quash zastavit
quashed potlačený
quashes potlačuje
quashing potlačující
quasi skoro
quasi kvazi
quasi-option value kvazi-opční hodnota
quasi-option value of preservation kvazi-opční hodnota ochrany
quasilinear kvazilineární
Quasimodo Kvasimodo
Quasimodo zvoník u Matky Boží
quatercentenary čtyřsté výročí
quaternary čtyřdílný
quaternary čtvrtohory
quaternary čtvrtohorní
quaternary kvartér
quaternary kvartérní
quaternion čtveřice
quatrain čtyřverší
quaver chvění hlasu
quavered třásl se
quavering chvění hlasu
quavery s chvějícím se hlasem
quay přístavní hráz
quay přístaviště
quayside nábřežní
queasily s pocitem nevolnosti
queasiness nevolnost
queasy s pocitem nevolnosti
Quebec Quebec
Quebec Quebek
Quebecker občan Quebecu
queen královna
queen dáma
queen mother královna matka
queen-size rozměr postele
queen-size menší
queen-sized rozměr postele
queenly královský
queens královny
queer nesvůj
queer homosexuální
queer podivný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy