Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quirk výstřednost
quirk manýra
quirkiness divný zvyk
quirkiness výstřednost
quirks výstřednosti
quirky výstředný
quirky bizarní
quirky nepředvídatelný
quirky podivný
quirt jezdecký bič
quisling zrádce
quit opustit
quit vystěhovat se
quit odejít ze zaměstnání
quit přestat
quit quit/quit/quit
quit ukončit
quit odejít
quit this place odejdi odsuď
quitclaim vzdát se nároku např. u smlouvy
quitclaim vzdát se nároku
quite úplně
quite zcela správně
quite ano
quite dost
quite docela
quite ovšem
quite frankly zcela upřímně
quite the reverse naopak
Quito Quito
Quito hl.m. - Ekvádor
quits vyrovnáni
quittance kvitance
quitter předčasně se vzdávající osoba
quitter zbabělec
quitters předčasně se vzdávající osoby
quitting zastavení
quiver zachvět se
quiver chvět se
quiver chvění
quiver chvět
quiver rozkmitat
quiver třepetat
quiver třesení
quiver zachvění
quiver toulec
quivering chvějící se
quivering chvění
quivers chvěje se
quivery třesoucí se
quixotic nerealistický
quixotic donkichotský
quixotically nerealisticky
quiz klást otázky
quiz kvíz
quiz vyptávat se
quiz program kvizový pořad
quiz show kvizový pořad
quizzed zkoušený kvízem
quizzer tazatel v kvízu
quizzes dotazuje se v kvízu
quizzical komický
quizzical posměšný
quizzical ironický
quizzically tázavě
quizzically žertovně
quizzing dotazující se
quod lapák
quod basa
quoin rohový kámen
quoit hra házení kroužků na kolík
quoits kroužky ze hry
quokka klokanovi podobné zvíře velikosti krysy
quondam bývalý
quonset z vlnitého plechu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy